Forhåndsvisning

Snakk i 3. person helt til det er din runde igjen. Hvis du roter det til, må du drikke 3 slurker.