Forhåndsvisning

Skriv et ord på minimum 4 bokstaver på ryggen til personen til venstre til deg, med fingeren din. Hvis personen klarer å gjette ordet, slipper dere å drikke. Gjetter personen feil, må dere begge drikke 3 slurker.