Forhåndsvisning

Sett på “Ja, vi elsker” høyt på høyttaleren og twerk i 20 sekunder, eller drikk 2 slurker.