Forhåndsvisning

Sett nesen din inntil nesen til personen til venstre for deg, og stirr hverandre i øynene i 60 sekunder. Om dere bryter øyekontakt eller begynner å le, må dere drikke 2 slurker.