Forhåndsvisning

Rap en freestyle rap i 20 sekunder om kvelden i kveld, eller drikk 5 slurker.