Forhåndsvisning

La en valgfri spiller i rommet klippe av litt hår fra deg. Motspilleren velger selv hvor på kroppen. Nekter du, drikker du 5 slurker.