Forhåndsvisning

Bytt overdel med personen 2 plasser til høyre for deg. Hvis personen nekter må han/hun drikke 5 slurker. Hvis du selv nekter må du drikke 5 slurker.