Forhåndsvisning

Bruk tuten av en flaske til å demonstrere hvordan du ville ha gitt en rim job, eller drikk 3 slurker.