Forhåndsvisning

Alle stemmer på den som oftest havner i krangler på fylla. Den personen må drikke, og drikke hver gang hen motsier noen resten av spillet.