Forhåndsvisning

Alle stemmer på den som har størst sannsynlighet for å havne i fengsel. Den personen må fortelle hvilken forbrytelse hen ville ha begått og drikke.