Forhåndsvisning

Du skal lese:
«Tore Tang ein gammal mann.»

Riktig svar:
«Heile byen kjenne han. Han som leve av gammalt brød og vann»

Hint: Tore Tang (Mods)