Forhåndsvisning

Du skal lese:
«Do you remember»

Riktig svar:
«The 21st night of September?»

Hint: September (Earth, Wind & Fire)