Forhåndsvisning

Du skal lese:
«Når æ våkne i morra ska æ ha dressjakken på vranga»

Riktig svar:
«Her blir det liv – RAI RAI»

Hint: Rai-Rai (D.D.E)