Forhåndsvisning

Du skal lese:
«Optimist, jeg vet det går bra til sist»

Riktig svar:
«Så lenge jeg lever her er jeg en Optimist»

Hint: Optimist (Jahn Teigen)