Forhåndsvisning

Du skal lese:
«I got new rules»

Riktig svar:
«I count ’em»

Hint: New Rules (Dua Lipa)