Forhåndsvisning

Du skal lese:
«But you better not steal the moves DJ»

Riktig svar:
«gonna burn this goddamn house right down»

Hint: Murder on the Dancefloor (Sophie Ellis-Bextor)