Forhåndsvisning

Du skal lese:
“Vi kan spise pasta, min bror”
 
Riktig svar:
“Kaste fuck you money, for vi kasta i fjor”
 
Hint: Italia (Undergrunn)