Forhåndsvisning

Du skal lese:
«Händerna upp i luften, vi ska bli fulla»

Riktig svar:
«Livet är meningslöst, vem bryr sig?»

Hint: Händerna mot himlen (Petra Marklund)