Forhåndsvisning

Du skal lese:
“Spiser ost drikker vin, kun Frida Kahlo og meg”
 
Riktig svar:
“Ost vin blir i byen”
 
Hint: Frida Kahlo (Jo Marstein)