Forhåndsvisning

Du skal lese:
«Je’kke fransk men hun liker min kissing»
 
Riktig svar:
«Hun e’kke en engel men hun er en blessing»
 
Hint: Dans På Bordet (Ballinciaga)