Forhåndsvisning

Du skal lese:
“Mamma, beklager”
 
Riktig svar:
“Jeg har drukket altfor mye igjen, beklager”
 
Hint: Beklager (Ballinciaga)