Forhåndsvisning

Når var den første industrielle revolusjon?
A) 1690 – 1780
B) 1760- 1850
C) 1810 – 1890

Riktig svar:
B) 1760- 1850