Forhåndsvisning

Hvor mange hav finnes det på planetens overflate?
A) 2
B) 4
C) 5

Riktig svar:
C) 5