Forhåndsvisning

Hvor mange forskjellige celletyper har vi i kroppen vår?
A) 115
B) 220
C) 340

Riktig svar:
B) 220