Forhåndsvisning

Hvor lenge har solen vår eksistert?
A) Ca. 4,6 milliarder år
B) Ca. 5,7 milliarder år
C) Ca. 6,3 milliarder år

Riktig svar:
A) Ca. 4,6 milliarder år