Forhåndsvisning

Hvilket hav ligger mellom Kina og Japan?
A) Det Kaspiske Hav
B) Det Japanske Hav
C) Det Kinesiske Hav

Riktig svar:
B) Det Japanske Hav