Forhåndsvisning

Hvilket hav er størst?
A) Det Indiske Hav
B) Det Meksikanske Hav
C) Det Kinesiske Hav

Riktig svar:
A) Det Indiske Hav