Forhåndsvisning

Hvilken planet er den største, både når det gjelder masse og volum?
A) Jupiter
B) Neptun
C) Uranus

Riktig svar:
A) Jupiter