Forhåndsvisning

Hva var Johann Gutenberg mest kjent for?
A) Oppfinneren av gl√łdelampen
B) Grunnlegger av den reformerte kirke
C) Oppfinneren av boktrykkerkunsten

Riktig svar:
C) Oppfinneren av boktrykkerkunsten