Forhåndsvisning

Hva slags type regjering har Norge?
A) Diktatur
B) Monarki
C) Konstitusjonell monarki

Riktig svar:
C) Konstitusjonell monarki