Forhåndsvisning

Hva slags form for regjering har Danmark?
A) Konstitusjonell monarki
B) Diktatur
C) Parlamentarisk demokrati

Riktig svar:
A)Konstitusjonell monarki