Forhåndsvisning

Hva kalles en blanding av kobber og tinn?
A) Gull
B) Bronse
C) Konni

Riktig svar:
B) Bronse