Forhåndsvisning

Hva kalles de flytende bergartene inne i Jorden (Tellus)?
A) Smeltestein
B) Malm
C) Magma

Riktig svar:
B) Malm