Forhåndsvisning

Hva er navnet på den lengste elva i Norge?
A) Glomma
B) Tana
C) Lagen

Riktig svar:
A) Glomma