Forhåndsvisning

Hva er Edward Jenner mest kjent som?
A) Sin forskinin om serumterapi
B) Grunnleggeren av sosialmedisin
C) Opphavsmannen til moderne vaksinaskon

Riktig svar:
C) Opphavsmannen til moderne vaksinaskon