Forhåndsvisning

Hva er Edward Jenner mest kjent som?
A) Sin forskning om serumterapi
B) Grunnleggeren av sosialmedisin
C) Opphavsmannen til moderne vaksinasjon

Riktig svar:
C) Opphavsmannen til moderne vaksinasjon