Forhåndsvisning

Hva er det laveste primtallet?
A) 0
B) 1
C) 2

Riktig svar:
C) 2