Forhåndsvisning

Hva er det høyeste punktet i verden?
A) Mount Everest
B) Mount Kilimanjaro
C) Mount K2

Riktig svar:
A) Mount Everest