Forhåndsvisning

Hva er akselerasjon?
A) Jevn fart
B) Fartsendring
C) Farten minker

Riktig svar:
B) Fartsendring