Forhåndsvisning

Hva betyr buddha på sanskrit?
A) «den oppvåknede»
B) «hav av visdom»
C) «Livshjulet»

Riktig svar:
A) «den oppvåknede»