Forhåndsvisning

Brahman er et hovedbegrep i hinduistisk filosofi og teologi, men hva betyr det?
A) «Friheten»
B) «Verdenssjelen»
C) «Livshjulet»

Riktig svar:
B) «Verdenssjelen»