Hvordan spille >

Du skal stille spørsmålet under til personen til venstre for deg. Om personen svarer rett, må du drikke 3 slurker. Ved feil svar må spilleren drikke 3 slurker selv.

Er du smartere enn en 5. klassing?

Hva var Johann Gutenberg mest kjent for?
A) Oppfinneren av glødelampen
B) Grunnlegger av den reformerte kirke
C) Oppfinneren av boktrykkerkunsten

Riktig svar:
C) Oppfinneren av boktrykkerkunsten