Hvordan spille >

Du skal stille spørsmålet under til personen til venstre for deg. Om personen svarer rett, må du drikke 3 slurker. Ved feil svar må spilleren drikke 3 slurker selv.

Er du smartere enn en 5. klassing?

Hva er det høyeste punktet i verden?
A) Mount Everest
B) Mount Kilimanjaro
C) Mount K2

Riktig svar:
A) Mount Everest